Konzultace a psychoterapie jsou poskytovány za přímou úhradu, nejsme vázáni smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Výhodou je anonymita a diskrétnost – Vaše citlivé údaje nejsou součástí Vaší zdravotnické dokumentace a nemá k nim přístup žádná další osoba.

Individuální sezení – 700 Kč / 60 min

Platba probíhá po konzultaci hotově nebo převodem na fakturu. Počet a četnost konzultací je otázkou domluvy, stanoví se dle Vaší potřeby.

Pokud se nebudete moci dostavit na domluvenou konzultaci, prosíme o její zrušení co nejdříve telefonicky či formou SMS. V případě Vašeho zájmu domluvíme jiný termín.

Konzultaci, kterou má klient objednanou, nezrušil ji nebo se omluvil později než 24 hodin předem, musí uhradit, i kdyby se na ni nedostavil.

Klientům, kteří se ocitnou v nepříznivé finanční situaci (senioři, rodiče na rodičovské dovolené, studenti, nezaměstnaní) lze poskytnout slevu, podmínky domluvíme individuálně.