Nabízíme individuální konzultace a psychoterapii pro dospělédospívající. V současné situaci je možná pouze forma přes internet (skype nebo jiný program) nebo telefonicky.

Během setkávání se Vám plně věnujeme a plníme funkci spíše průvodce než poradce. Společně se snažíme odkrývat souvislosti Vašeho současného stavu, Vaše možnosti a podporu, případně se domlouváme na konkrétních krocích, které Vás v dané mohou posouvat.

Nenabízíme hotová a rychlá řešení. Místo toho Vám pomáháme nacházet širší význam potíží, a rozšiřovat tak prostor pro nalezení vlastních řešení.

V případě dětí a dospívajících se společně domlouváme na dalších krocích a dle povahy potíží spolupracujeme také s rodiči.

Základní je pro nás pocit důvěry a bezpečí, který z naší strany je vždy prioritou. Věříme, že takové prostředí má velký vliv na změnu, kterou hledáte.

Podoba i četnost jednotlivých setkání se odvíjí od Vašich potřeb a vzájemné domluvy.

Etická stránka naší práce

V průběhu psychoterapie respektujeme principy obsažené v etickém kodexu Evropské psychoterapeutické asociace (česky zde), který je v současné době uznáván jako jeden z nejvýznamnějších světových standardů.