Silné stránky a koučink

Máte-li zájem o poznání svých silných stránek a efektivní práci s nimi, vřele na základě vlastní zkušenosti doporučujeme Ing. Bogdana Siderka na stránkách www.ikigai.cz.

Mužství

Pokud jsi muž, který má zájem o rozvoj své osobnosti, podívej se na stránky Ligy otevřených mužů.

Setkání okolo dítěte

Setkání okolo dítěte je porada odborníků vedená facilitátorem. Odborníky spojuje stejný klient / pacient nebo rodina. V čase 90 minut se tým po prezentaci případu z pohledu různých odborností snaží najít nový pohled nebo přístup k léčbě.

Tým odborníků může být z různých institucí, organizací, ambulancí, škol nebo sociálních služeb. Přizváni jsou všichni odborníci: sociální pracovníci, psycholog, psychiatr, neurolog, praktický lékař, pediatr, logoped, pedagogové a speciální pedagogové.

Celý tým je veden nezaujatým facilitátorem, který se stará jen o konstruktivní a vyváženou komunikaci týmu směřující k cíli. Záměrem je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta a propojení odborníků.