Vystudovala jsem andragogiku – vzdělávání dospělých, která se mimo jiné zabývá tím, jaké má mít dospělý člověk optimální podmínky pro vzdělávání, rozvoj a dosahování svých cílů. Motivace, psychická pohoda a podpora okolí je jednou z klíčových podmínek. Uvědomila jsem si, že pokud chceme jít kupředu, pokud chceme něco ve svém životě změnit a zvládnout různé životních situace, je potřebné hledat zdroje v podobě dovedností, zkušeností, vlastností a motivace přímo v sobě a naučit se s nimi zacházet. Toto poznání mě později přivedlo do terapeutického výcviku Dalet – terapie zaměřená na řešení a také na výcvik v Motivačních rozhovorech.

Uvědomuji si, že dojít k motivaci ke změně není jednoduché a mnohokrát vyžaduje čas a trpělivost. Proto jsou mé konzultace zaměřené na aktivní naslouchání, přijetí a důvěry ve Vás, že Vám Vaše zdroje pomohou najít to, co hledáte.

zuzanaraszka@k-sobe.cz

+420 777 377 987