Multidisciplinární spolupráce u dítěte

  • Setkání okolo dítěte – organizace setkání odborníků okolo dítěte a jeho rodiny, aneb ve spolupráci je síla

Pomoc v krizové situaci

Pomoc při závislosti

  • Modrý kříž – poradna pro lidi s obtížemi se závislostí a pro jejich blízké

Sociální služby