Na prvním sezení probíhá seznámení, domluva na způsobu spolupráce, zodpovězení veškerých nejasností, a samozřejmě pozorné vyslechnutí Vašeho příběhu, očekávání a první reakce na ně. Uvědomujeme si, že rozhodnutí přijít na konzultaci není samozřejmostí, je to krok do neznáma, který může souviset s různými obavami. Konverzace proto bude probíhat s ohledem na povahu této situace, s veškerým respektem k případným dotazům a nejistotám. Také můžete přicházet s předchozími zkušenostmi, na které se vyptáme a na základě toho budeme hovořit o tom, co od nás potřebujete a očekáváte, a co si nepřejete. 

Z naší strany můžete očekávat doplňující otázky na Vás, konkrétní informace ohledně způsobu práce, podněty k zamyšlení a prostor pro vyjádření.