Kdo jsem...

…manželka, matka, kamarádka, dcera a především Žena, která se snaží orientovat ve svém životě, těle, ve svých emocích a konání. Jednoho dne jsem převzala zodpovědnost za svůj život, a od té doby mě zajímá, co všechno může pomoci žít naplněný a bohatý život. Nemyslím si, že je to procházka růžovou zahradou. Ale jsou to zkušenosti, radosti i starosti, které když se učím vnímat a rozklíčovat, obohacují a posouvají jak mě, tak mé blízké okolí. 

Uvědomuji si, že dojít k motivaci ke změně není jednoduché a mnohokrát vyžaduje čas a  trpělivost. Proto jsou mé konzultace zaměřené na aktivní naslouchání, přijetí a důvěry ve Vás, že Vám Vaše zdroje pomohou najít to, co hledáte.

Vystudovala jsem andragogiku – vzdělávání dospělých, která se mimo jiné zabývá tím, jaké má mít dospělý člověk optimální podmínky pro vzdělávání, rozvoj a dosahování svých cílů.

Motivace, psychická pohoda a podpora okolí je jednou z klíčových podmínek. Uvědomila jsem si, že pokud chceme jít kupředu, pokud chceme něco ve svém životě změnit a zvládnout různé životních situace, je potřebné hledat zdroje v podobě  dovedností, zkušeností, vlastností a motivace přímo v sobě a naučit se s nimi zacházet. 

Toto poznání mě později přivedlo do komplexního pětiletého terapeutického výcvik Dalet – terapie zaměřená na řešení

Vzdělání

– Dalet – terapie zaměřená na řešení (komplexní psychoterapeutický výcvik)

– výcvik v Motivačních rozhovorech (Mgr. Jan Soukup)

– Práce s tělem v krizové intervenci (Mgr. Simona Dohnálová, Mgr. David Dohnal)

– Trauma v kontextu biosyntézy (PhDr. Barbora Janečková, PhD., PhDr. Yvonna Lucká)

– výcvik v práci se silnými stránkami Gallup (Bogdan Siderek)  

 

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.