Psychoterapie

Psychoterapie je pro mě společná cesta dvou lidí, kteří se vydávají do vnitřního světa hledat, pozorovat, vnímat, a nacházet vše, co je Vaše, vše, co patří k Vám. Vnímám se více jako průvodce, který Vám může pomoci nahlédnout na Váš život a svět z jiné perspektivy.  

Součástí toho je převyprávění Vašeho příběhu a uchopení v novém a širším kontextu. Je to pohled především tady a teď a na (blízkou) budoucnost, kterou chcete žít a prožít. To je jeden z významných faktorů, který přispívá k pochopení vnitřní motivace, fungování Vašeho já a realizaci změny ve skutečném životě.

psycholog

Jak sezení probíhají...

Nemusíte se bát. Jsem tu pro Vás, podpořím Vás. Prvotní obavy z psychoterapie jsou přirozené a budu se snažit Vám pomoci je překonat. Přestože v některých případech můžete odcházet spokojeni již po prvním sezení, obvykle je zapotřebí delší spolupráce, abyste pocítili žádoucí změnu. Různí klienti potřebují různou délku terapie a často nelze předem přesně odhadnout, kolik sezení bude zapotřebí. 

První sezení obvykle slouží k tomu, abychom se zorientovali v tom, s jakým problémem přicházíte. Tato úvodní fáze může trvat i několik sezení, protože důležité informace a souvislosti se mohou vynořovat postupně. Součástí této fáze je též vzájemná domluva na cílech psychoterapeutické práce a na frekvenci sezení. Cíl terapie i četnost setkávání se samozřejmě mohou v průběhu spolupráce měnit.

Během terapeutického procesu využívám řadu metod. Ty vám mají dopomoci k tomu, abyste lépe porozuměli svému problému, osvojili si nové dovednosti nebo dokázali snáze přijmout sami sebe takové, jací jste, a naučili se lépe využívat své vlastní zdroje, které již máte k dispozici. Někdy je přitom zapotřebí, abyste se vystavili pocitům, kterým se běžně vyhýbáte či abyste se naučili lépe zacházet se svými emoci a potřebami. V případě, že by Vám moje metody nevyhovovaly, budu ráda, když mi to sdělíte. Klient má samozřejmě vždy právo požádat o doporučení na jiného odborníka či terapii zcela ukončit.

První sezení

Na prvním sezení probíhá seznámení, domluva na způsobu spolupráce, zodpovězení veškerých nejasností, a samozřejmě pozorné vyslechnutí Vašeho příběhu, očekávání a první reakce na ně. Uvědomuji si, že rozhodnutí přijít na konzultaci není samozřejmostí, je to krok do neznáma, který může souviset s různými obavami. Konverzace proto bude probíhat s ohledem na povahu této situace, s veškerým respektem k případným dotazům a nejistotám. 

Také můžete přicházet s předchozími zkušenostmi, na které se vyptám a na základě toho budeme hovořit o tom, co ode mě potřebujete a očekáváte, a co si nepřejete. 

Z mojí strany můžete očekávat doplňující otázky na Vás, konkrétní informace ohledně způsobu práce, podněty k zamyšlení a prostor pro vyjádření.

Diskrétnost a mlčenlivost

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost. Vzhledem k tomu, že nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami, Vaše citlivé údaje nejsou součástí zdravotnické dokumentace a nemá k nim přístup žádná další osoba.

Ve své práci se řídím principy obsaženými v etickém kodexu Evropské psychoterapeutické asociace. 

Informace, které se během terapie dozvím, jsou důvěrné, zůstávají jen mezi námi. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen s Vaším souhlasem.

Službu nabízím po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Počet a frekvence konzultací je otázkou domluvy, stanoví se dle potřeb klienta a závisí na typu problému a pomoci.