Pomoc dospívajícím od 14 let a jejich rodičům

Rodičovství není snadný úkol a občas se může stát, že tápeme. Období dospívání je náročné jak pro dítě, tak pro jeho okolí. Dospívající procházejí velkými změnami a učí se, jak zvládat své vztahy ve škole i mimo ní, své emoce a sebepojetí. Ne vždy to jde samo a jednoduše.

Nabízím pro Vaše dospívající dítě pomoc v těchto oblastech:

  • vidíte změnu v prospěchu a chování ve škole.
  • je úzkostné, má nízké sebevědomí.
  • pozorujete, že se Vám vzdaluje.
  • nechce s Vámi mluvit o svém životě.
  • je příliš citlivé, bázlivé, nebo stydlivé.
  • mívá záchvaty vzteku, nebo výkyvy nálad.

Základem mé práce je respekt k individuálním potřebám každého a důvěra ve spolupráci rodič – dítě – terapeut. Využívám přístup zaměřený na řešení, který se soustředí především na to, co může v dané situaci pomoci.